НАУКОМЕТРІЯ ТА ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ В МІЖНАРОДНУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2015-12-29

Науково-практичний журнал «Репродуктивна ендокринологія» розпочинає тематичний освітній цикл «Практикум для вчених-медиків», присвячений наукометричному аналізу, без якого неможливе ефективне управління наукою на сучасному етапі та інтегрування вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір. Впровадження цієї рубрики викликано необхідністю розповсюдження спеціалізованих знань серед науковців, практичних лікарів, керівників у галузі охорони здоров’я, які беруть участь у наукових дослідженнях та публікують їхні результати в наукових виданнях. Проведення практикуму має на меті покращити обізнаність фахівців щодо принципів наукометричної оцінки результатів наукової діяльності та практичного використання основних показників наукометричного аналізу.

More...