Announcements

НАУКОМЕТРІЯ ТА ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ В МІЖНАРОДНУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Науково-практичний журнал «Репродуктивна ендокринологія» розпочинає тематичний освітній цикл «Практикум для вчених-медиків», присвячений наукометричному аналізу, без якого неможливе ефективне управління наукою на сучасному етапі та інтегрування вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір. Впровадження цієї рубрики викликано необхідністю розповсюдження спеціалізованих знань серед науковців, практичних лікарів, керівників у галузі охорони здоров’я, які беруть участь у наукових дослідженнях та публікують їхні результати в наукових виданнях. Проведення практикуму має на меті покращити обізнаність фахівців щодо принципів наукометричної оцінки результатів наукової діяльності та практичного використання основних показників наукометричного аналізу.

More...

 
Posted: 2015-12-29
 

Международные наукометрические базы. Что нужно сделать?

 

Борьба за признание в мировом научном мире требует системного подхода. В частности, мы надеемся, что наших читателей и авторов воодушевит проводимая в настоящее время редакцией журнала «Репродуктивная Эндокринология» работа над вхождением в ведущие международные наукометрические базы и каталоги.

Современный ученый должен быть зарегистрирован в международных базах данных. Прежде всего речь идет о получении международного идентификатора ученого ORCID (http://orcid.org/).

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – это реестр уникальных идентификаторов ученых, упрощающий поиск исследовательских работ авторов.

 
Posted: 2015-04-11 More...
 
1 - 2 of 2 Items