Проблема клімактерію у практиці сімейного лікаря

Authors

 • Т. Ф Татарчук Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine, Ukraine
 • О. А. Єфименко Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine, Ukraine
 • К. М. Дубовка NMAPO named after P.L. Shupika, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.6.22-32

Abstract

Зміна демографічної ситуації в економічно розвинутих країнах у другій половині XX ст. призвела до збільшення в популяції частки жінок старшої вікової групи. У даний час ці країни стоять перед серйозною соціальною і медичною проблемою – інверсією вікової піраміди. З кожним роком збільшується число жінок, які вступають у період менопаузи. Так, за даними ВООЗ, 10% усього населення земної кулі становлять жінки в клімактеричному періоді. З одного боку, це пов`язано зі збільшенням тривалості життя, з іншого – з раннім настанням клімактеричного періоду. Жінка понад третину свого життя знаходиться в стані дефіциту жіночих статевих гормонів. Відповідно питання якості життя в цей період стає дуже актуальним. У зв’язку зі збільшенням в нашій країні пенсійного віку для жінок на 5 років (до 60 років) питання профілактики і лікування клімактеричних розладів набуває особливої важливості. Крім того, тяжкі наслідки клімактеричних розладів у цьому віці погіршують якість життя жінки, впливають на ступінь працездатності, професійні та інтелектуальні можливості [1].

Author Biographies

Т. Ф Татарчук, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine

MD, professor, corresponding member. NAMS of Ukraine, Deputy Director for Research, Head of Endocrine Gynecology

О. А. Єфименко, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine

PhD, Senior Research Fellow endocrinological gynecology Department

К. М. Дубовка, NMAPO named after P.L. Shupika

Doctor-intern

References

 1. Татарчук Т.Ф., Єфименко О.А. Принципи діагностики, профілактики та лікування клімактеричних розладів // Журнал української лікарської еліти. – № 4 (10). – 2009. – С. 24-29.
 2. Тихомиров А.Л., Олейник Ч.Г. Патофизиология климактерия и новые возможности заместительной гормональной терапии у женщин в постменопаузе // Эндокринная гинекология. – 2007. – № 2 (8).
 3. Abeer A. Al-Eassa, Abeer M. Al-Fadel, Maryam A. Al-Ajmi, Anwar A. Al-Najjar, Gamal M. Makboul, Medhat Elshazly Knowledge and attitude of primary care doctors towards management of postmenopausal symptoms // Alexandria Journal of Medicine, Volume 48, Issue 2, April 2012, P. 167-173.
 4. Bruce D., Rymer J. Symptoms of the menopause // Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, Volume 23, Issue 1, February 2009, P. 25-32.
 5. Кулаков В.И., Сметник В.П. Руководство по климактерию. – 2001.
 6. David G. Weismiller. Menopause // Primary Care: Clinics in Office Practice, Volume 36, Issue 1, March 2009, P. 199-226.
 7. Черниченко В.И., Губин В.А. Психотерапия в коррекции психосоматического статуса при патологическом течении климактерического периода // Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова. – 2006. – Т. 106, № 12. – С. 63-65.
 8. Judd F.K., Hickey M., Bryant C. Depression and midlife: Are we overpathologising the menopause? // Journal of Affective Disorders, Volume 136, Issue 3, February 2012, P. 199-211.
 9. Иванова Л.Н. Особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин менопаузального периода с остеопенией // Сімейна медицина. – 2007. – № 2 – С. 41-42.
 10. Bittner V. Menopause, Age, and Cardiovascular Risk: A Complex Relationship // Journal of the American College of Cardiology, Volume 54, Issue 25, 15-22 December 2009, P. 2374-2375.
 11. Hutter R., Badimon J.J., Fuster V., Narula J. Coronary Artery Disease in Aging Women: A Menopause of Endothelial Progenitor Cells? // Medical Clinics of North America, Volume 96, Issue 1, January 2012, P. 93-102.
 12. Татарчук Т.Ф., Ефименко О.А. Современные подходы к лечению постменопаузального остеопороза // Здоровье женщины. – 2011. – № 6 (62). – С. 18-22.
 13. Татарчук Т.Ф. Костная ткань и гормоны: остеопороз у женщин в постменопаузальном периоде в практике врача-гинеколога // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2010. – № 1. – С. 48-49.
 14. Шуба Н.М. Остеопороз – актуальная проблема ХХІ века: современное представление о патогенезе и терапии // Український ревматологічний журнал. – 2008. – № 2. – С.5-14.
 15. Kaunitz A.M. Consequences of Early Menopause // Journal Watch Women's Health, 2012.
 16. Татарчук Т.Ф., Єфіменко О.О., Мігайчук М.В. Комплексна терапія гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку // Ліки України плюс. – № 3 (12). – 2010. – С. 32-35.
 17. Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Самосійна О.О., Зданович І.Є. Можливості застосування гормональної терапії у лікуванні тяжкої форми клімактеричного синдрому у жінок з лейоміомою матки // Здоровье женщины. – 2010. – №. 6 (52). – С. 118-122.
 18. Kang J.H. Francine Grodstein. Postmenopausal hormone therapy, timing of initiation, APOE and cognitive decline // Neurobiology of Aging, Volume 33, Issue 7, April 2012, Pages 1129-1137.
 19. Northrup C. The Wisdom of Menopause (Revised Edition): Creating Physical and Emotional Health During the Change, March 2012.

Published

2012-08-14

How to Cite

Татарчук, Т. Ф., Єфименко, О. А., & Дубовка, К. М. (2012). Проблема клімактерію у практиці сімейного лікаря. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, (6), 22–32. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.6.22-32

Issue

Section

Management of menopause