DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.6.22-32

Проблема клімактерію у практиці сімейного лікаря

Т. Ф Татарчук, О. А. Єфименко, К. М. Дубовка

Abstract


Зміна демографічної ситуації в економічно розвинутих країнах у другій половині XX ст. призвела до збільшення в популяції частки жінок старшої вікової групи. У даний час ці країни стоять перед серйозною соціальною і медичною проблемою – інверсією вікової піраміди. З кожним роком збільшується число жінок, які вступають у період менопаузи. Так, за даними ВООЗ, 10% усього населення земної кулі становлять жінки в клімактеричному періоді. З одного боку, це пов`язано зі збільшенням тривалості життя, з іншого – з раннім настанням клімактеричного періоду. Жінка понад третину свого життя знаходиться в стані дефіциту жіночих статевих гормонів. Відповідно питання якості життя в цей період стає дуже актуальним. У зв’язку зі збільшенням в нашій країні пенсійного віку для жінок на 5 років (до 60 років) питання профілактики і лікування клімактеричних розладів набуває особливої важливості. Крім того, тяжкі наслідки клімактеричних розладів у цьому віці погіршують якість життя жінки, впливають на ступінь працездатності, професійні та інтелектуальні можливості [1].

References


Татарчук Т.Ф., Єфименко О.А. Принципи діагностики, профілактики та лікування клімактеричних розладів // Журнал української лікарської еліти. – № 4 (10). – 2009. – С. 24-29.

Тихомиров А.Л., Олейник Ч.Г. Патофизиология климактерия и новые возможности заместительной гормональной терапии у женщин в постменопаузе // Эндокринная гинекология. – 2007. – № 2 (8).

Abeer A. Al-Eassa, Abeer M. Al-Fadel, Maryam A. Al-Ajmi, Anwar A. Al-Najjar, Gamal M. Makboul, Medhat Elshazly Knowledge and attitude of primary care doctors towards management of postmenopausal symptoms // Alexandria Journal of Medicine, Volume 48, Issue 2, April 2012, P. 167-173.

Bruce D., Rymer J. Symptoms of the menopause // Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, Volume 23, Issue 1, February 2009, P. 25-32.

Кулаков В.И., Сметник В.П. Руководство по климактерию. – 2001.

David G. Weismiller. Menopause // Primary Care: Clinics in Office Practice, Volume 36, Issue 1, March 2009, P. 199-226.

Черниченко В.И., Губин В.А. Психотерапия в коррекции психосоматического статуса при патологическом течении климактерического периода // Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова. – 2006. – Т. 106, № 12. – С. 63-65.

Judd F.K., Hickey M., Bryant C. Depression and midlife: Are we overpathologising the menopause? // Journal of Affective Disorders, Volume 136, Issue 3, February 2012, P. 199-211.

Иванова Л.Н. Особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин менопаузального периода с остеопенией // Сімейна медицина. – 2007. – № 2 – С. 41-42.

Bittner V. Menopause, Age, and Cardiovascular Risk: A Complex Relationship // Journal of the American College of Cardiology, Volume 54, Issue 25, 15-22 December 2009, P. 2374-2375.

Hutter R., Badimon J.J., Fuster V., Narula J. Coronary Artery Disease in Aging Women: A Menopause of Endothelial Progenitor Cells? // Medical Clinics of North America, Volume 96, Issue 1, January 2012, P. 93-102.

Татарчук Т.Ф., Ефименко О.А. Современные подходы к лечению постменопаузального остеопороза // Здоровье женщины. – 2011. – № 6 (62). – С. 18-22.

Татарчук Т.Ф. Костная ткань и гормоны: остеопороз у женщин в постменопаузальном периоде в практике врача-гинеколога // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2010. – № 1. – С. 48-49.

Шуба Н.М. Остеопороз – актуальная проблема ХХІ века: современное представление о патогенезе и терапии // Український ревматологічний журнал. – 2008. – № 2. – С.5-14.

Kaunitz A.M. Consequences of Early Menopause // Journal Watch Women's Health, 2012.

Татарчук Т.Ф., Єфіменко О.О., Мігайчук М.В. Комплексна терапія гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку // Ліки України плюс. – № 3 (12). – 2010. – С. 32-35.

Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Самосійна О.О., Зданович І.Є. Можливості застосування гормональної терапії у лікуванні тяжкої форми клімактеричного синдрому у жінок з лейоміомою матки // Здоровье женщины. – 2010. – №. 6 (52). – С. 118-122.

Kang J.H. Francine Grodstein. Postmenopausal hormone therapy, timing of initiation, APOE and cognitive decline // Neurobiology of Aging, Volume 33, Issue 7, April 2012, Pages 1129-1137.

Northrup C. The Wisdom of Menopause (Revised Edition): Creating Physical and Emotional Health During the Change, March 2012.


GOST Style Citations


Татарчук Т.Ф., Єфименко О.А. Принципи діагностики, профілактики та лікування клімактеричних розладів // Журнал української лікарської еліти. – № 4 (10). – 2009. – С. 24-29.

Тихомиров А.Л., Олейник Ч.Г. Патофизиология климактерия и новые возможности заместительной гормональной терапии у женщин в постменопаузе // Эндокринная гинекология. – 2007. – № 2 (8).

Abeer A. Al-Eassa, Abeer M. Al-Fadel, Maryam A. Al-Ajmi, Anwar A. Al-Najjar, Gamal M. Makboul, Medhat Elshazly Knowledge and attitude of primary care doctors towards management of postmenopausal symptoms // Alexandria Journal of Medicine, Volume 48, Issue 2, April 2012, P. 167-173.

Bruce D., Rymer J. Symptoms of the menopause // Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, Volume 23, Issue 1, February 2009, P. 25-32.

Кулаков В.И., Сметник В.П. Руководство по климактерию. – 2001.

David G. Weismiller. Menopause // Primary Care: Clinics in Office Practice, Volume 36, Issue 1, March 2009, P. 199-226.

Черниченко В.И., Губин В.А. Психотерапия в коррекции психосоматического статуса при патологическом течении климактерического периода // Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова. – 2006. – Т. 106, № 12. – С. 63-65.

Judd F.K., Hickey M., Bryant C. Depression and midlife: Are we overpathologising the menopause? // Journal of Affective Disorders, Volume 136, Issue 3, February 2012, P. 199-211.

Иванова Л.Н. Особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин менопаузального периода с остеопенией // Сімейна медицина. – 2007. – № 2 – С. 41-42.

Bittner V. Menopause, Age, and Cardiovascular Risk: A Complex Relationship // Journal of the American College of Cardiology, Volume 54, Issue 25, 15-22 December 2009, P. 2374-2375.

Hutter R., Badimon J.J., Fuster V., Narula J. Coronary Artery Disease in Aging Women: A Menopause of Endothelial Progenitor Cells? // Medical Clinics of North America, Volume 96, Issue 1, January 2012, P. 93-102.

Татарчук Т.Ф., Ефименко О.А. Современные подходы к лечению постменопаузального остеопороза // Здоровье женщины. – 2011. – № 6 (62). – С. 18-22.

Татарчук Т.Ф. Костная ткань и гормоны: остеопороз у женщин в постменопаузальном периоде в практике врача-гинеколога // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2010. – № 1. – С. 48-49.

Шуба Н.М. Остеопороз – актуальная проблема ХХІ века: современное представление о патогенезе и терапии // Український ревматологічний журнал. – 2008. – № 2. – С.5-14.

Kaunitz A.M. Consequences of Early Menopause // Journal Watch Women's Health, 2012.

Татарчук Т.Ф., Єфіменко О.О., Мігайчук М.В. Комплексна терапія гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку // Ліки України плюс. – № 3 (12). – 2010. – С. 32-35.

Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Самосійна О.О., Зданович І.Є. Можливості застосування гормональної терапії у лікуванні тяжкої форми клімактеричного синдрому у жінок з лейоміомою матки // Здоровье женщины. – 2010. – №. 6 (52). – С. 118-122.

Kang J.H. Francine Grodstein. Postmenopausal hormone therapy, timing of initiation, APOE and cognitive decline // Neurobiology of Aging, Volume 33, Issue 7, April 2012, Pages 1129-1137.

Northrup C. The Wisdom of Menopause (Revised Edition): Creating Physical and Emotional Health During the Change, March 2012. 

Cited-by:

1. МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СВОЄЧАСНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ КЛІМАКТЕРИЧНИХ РОЗЛАДІВ
L. M. Malanchuk, A. E. Shevchenko, A. S. Malanchuk, S. L. Malanchuk, T. A. Nebeso
Медсестринство  Issue: 2  First page: 49  Year: 2020  
doi: 10.11603/2411-1597.2020.2.11241Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)