Спрей бусерин у лікуванні гормонозалежної патології жіночих статевих органів

Authors

 • Г. І. Резніченко Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
 • Н. Ю. Резніченко Zaporozhye State Medical University, Ukraine
 • С. М. Пащенко Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
 • В. М. Плотнікова Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
 • В. Ю. Потебня Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
 • І. М. Бєлай Zaporozhye State Medical University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.5.52-55

Abstract

Cьогодні значною медико-біологічною проблемою є стани, тісно пов’язані з ендокринною системою організму жінки, особливо в аспекті онкогінекологічних захворювань: гіперпластичні процеси ендометрію, лейоміома матки, ендометріоз, дисгормональні захворювання молочних залоз та інші, оскільки останніми роками спостерігається суттєве підвищення їх частоти [1, 4, 5, 14, 17].

Author Biographies

Г. І. Резніченко, Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education

MD, professor of obstetrics and gynecology

Н. Ю. Резніченко, Zaporozhye State Medical University

PhD

С. М. Пащенко, Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education

MD, Head of Oncology Department

В. М. Плотнікова, Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education

Ph.D., assistant professor of obstetrics and gynecology department

В. Ю. Потебня, Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education

Ph.D., assistant professor of obstetrics and gynecology department

І. М. Бєлай, Zaporozhye State Medical University

MD, professor of clinical pharmacy, pharmacotherapy and control of Pharmacy Department of Faculty of Continuing Education

References

 1. Адамян Л.В., Кулаков В.И., Андреева Е.Н. Эндометриозы. М.: Медицина, 2006. – 416 с.
 2. Вдовиченко Ю.П., Волосовський П.Р. Реабілітація пацієнток після лапароскопічного лікування ендометріозу яєчників з використанням бусереліну // Репродуктивное здоровье. – 2005. – № 1. – С. 107-111.
 3. Венцківський Б.М., Жегулович В.Г., Яроцький М.Є. Оперативні ендоскопічні втручання на органах малого таза у жінок // Одеський мед. журн. – 2001. – № 2. – С. 39-40.
 4. Вихляева Е.М. Руководство по диагностике и лечению лейомиомы матки. – М.: МЕДпресс-информ, – 2004. – 399 с.
 5. Воробьева Л.И. Диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных опухолей матки // Матер. ІІІ наук.-практ. конф. «Злоякісні пухлини матки та трофобласту. Патогенез, діагностика та лікування». – К.,1999. – С. 5-9.
 6. Запорожан В.М. Ендоскопічна хірургія в гінекології // Журн. АМН України. – 1999. – Т. 5, № 1. – С. 44-52.
 7. Пащенко С.М., Резніченко Г.І., Волошин М.А. Діагностика та лікування хворих на дисгормональні гіперплазії молочної залози. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 152 с.
 8. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: Рук. для практикующих врачей Под общ. ред. В.И. Кулакова, В.Н. Серова. – М.: Литтерра, 2005. – 1150 с.
 9. Резниченко Г.И., Резниченко Н.Ю, Белай И.М. и др. Применение бусерелина при пролиферативных процессах эндометрия – безопасный путь сохранения репродуктивного здоровья // Здоровье женщины. – 2006. – № 4. – С. 158-161.
 10. Резниченко Г.И., Резниченко Н.Ю., Шишкина О.И. Новые аспекты лечения гиперпластических процессов эндометрия // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. – 2006. – № 720, вип.12. – С. 127-130.
 11. Резниченко Г.И., Резниченко Н.Ю., Шишкина О.И., Спирина М.А., Белай И.М. Перспективы применения бусерина в лечении гиперпластических процессов эндометрия // Збірник наукових праць Асоц. акушерів-гінекологів України. – К.,2006. – С. 566-568.
 12. Резніченко Г.І., Пащенко С.М., Потебня В.Ю., Резніченко Ю.Г., Кулікова О.В. Особливості комбінованої терапії поєднання гіперпластичних процесів ендометрію і дисгормональних захворювань молочних залоз // Здоровье женщины. – 2008. – № 2. – С. 28-30.
 13. Резніченко Г.І., Резніченко Н.Ю., Пащенко С.М. Клінічні та терапевтичні аспекти застосування бусерину при ендометріозі у жінок великого промислового міста // Здоровье женщины. – 2007. – № 2. – С. 148-150.
 14. Резніченко Н.Ю., Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І. Охорона здоров’я дітей і жінок в Україні. Законодавство. Стан здоров’я. Шляхи вдосконалення. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 188 с.
 15. Резніченко Г.І., Щербіна А.М., Шаповал О.С., Плотнікова В.М., Бєлай І.М. Гормонозалежна патологія ендометрію: диференційовані підходи лікування // Жіночий лікар. – 2011. – № 6. – С. 40-43.
 16. Серова О.Ф. Современные возможности медикаментозной терапии миомы матки и эндометриоза // РМЖ. – 2002. – Т. 10, № 7. – С.11-15.
 17. Сидорова И.С., Коган Е.А., Зайрятьянц О.В., Унанян А.Л., Леваков С.А. Новый взгляд на природу эндометриоза (аденомиоза) // Акушерство и гинекология. – 2002. – № 3. – С. 32-39.
 18. Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Могилевский Д.М. Современные аспекты лечения лейомиомы матки в репродуктивном возрасте // Здоровье женщины. – 2004. – № 4 (20). – С. 94-98.
 19. Татарчук Т.Ф., Сольский Я.П. Эндокринная гинекология (клинические очерки). – К., 2003. – 304 с.
 20. Уварова Е.В. Практические аспекты применения бусерелина // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. – 2000. – № 4. – С. 60-61.
 21. Bell J.S. Endometriosis. Will identifying risk factors enable an early diagnosis? // Aust. Fam. Physician. – 2001. – Vol. 10-11. – № 79. – P. 649-653.
 22. Lethaby A., Vollenhoven B., Sowter M. Pre-operative GnRH analogue therapy before hysterectomy or myomectomy for uterine fibroids. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD000547.
 23. Wu J., Cheng Y. Research on the relationship between estrogen receptor, progesterone receptor, cell proliferation associated antigen in uterine leiomyoma and nuclear body densityofmyoma, serum reproductive hormone concentrations // Chung Hua Fu Chan Ko Tsa Chin. – 1995. – Vol. 30. – № 10. – P. 603-607.

Published

2012-06-14

How to Cite

Резніченко, Г. І., Резніченко, Н. Ю., Пащенко, С. М., Плотнікова, В. М., Потебня, В. Ю., & Бєлай, І. М. (2012). Спрей бусерин у лікуванні гормонозалежної патології жіночих статевих органів. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, (5), 52–55. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.5.52-55

Issue

Section

Tumors and pretumoral pathology