DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2011.2.79-81

Лікування хірургічної менопаузи у жінок з аутоімунним тиреоїдитом

Г. О. Ісламова

Abstract


Сьгодні проблема поєднання патології репродуктивної системи та щитоподібної залози (ЩЗ) стає все більш важливою. Для українських жінок вона особливо актуальна, тому що значна частина України складається з ендемічних за зобом районів. Останніми роками зареєстровано чітку тенденцію до зниження функціональної активності ЩЗ та резервів її компенсації як у випадку вогнищевих форм, так і всієї тиреоїдної патології. Причиною підвищення частоти захворювань ЩЗ є насамперед екологічні чинники, в т.ч. наслідки аварії на ЧАЕС [1, 5]


GOST Style Citations


1. Под ред. Л.И. Бравермана. Болезни щитовидной железы – М.: Медицина, 2000, 432 с.

2. Вихляева Е.М. Стратегия заместительной гормональной терапии при постменопаузальном синдроме // Материалы симпозиума фирмы «Орион Корпорейшн». – М., 2002. – С. 22-34.

3. Гилязутдинов И.А., Гилязутдинова З.Ш. Нейроэндокринная патология в гинекологии и акушерстве. – М., 2006. – С. 260-265.

4. Дубовік В.М. Післяопераційна реабілітація хворих на аутоімунний тиреоїдит з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання // Актуальні проблеми ендокринології: сучасні діагностичні та лікувальні технології. Зб. лекцій та тез. – Х., 2004. – С. 123-127.

5. Довідник лікаря-ендокринолога. Під ред. М.Д.Тронька. – К., 2010. – 460 с.

6. Зелинский А.А., Чумак З.В., Татарчук Т.Ф. Климактерический период (избранные главы). – Одесса: ОКФА, 2003. – 242 с.

7. Каминский А.В. Актуальные вопросы терапии при хроническом аутоимунном тиреоидите: применение селективных нестероидных противовоспалительных препаратов // Український медичний часопис. – 2004. – № 4/42. – С. 40-48.

8. Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии. – М., 2001. – 247 с.

9. Сметник В.П. Климактерические расстройства и принципы заместительной терапии // Терапевт. архив. – 2005. – Т. 67, № 10. – С. 70-74.

10. Татарчук Т.Ф. Течение менопаузы на фоне хронического стресса // Антиэйджинг. – 2009. – № 4 (38). – С. 149-152.

11. Татарчук Т.Ф., Єфименко О.А., Мигайчук М.В. Особливості перебігу перименопаузи в жінок на тлі психоемоційної дезадаптації // Здоровье женщины. – 2009.– № 6 (42). – С. 132-134.

12. Эндокринная гинекология (клинические очерки) Под ред. Татарчук Т.Ф., Сольского Я.П. – К.: Заповіт, 2003. – 300 c.

13. Da Silva J.A., Hall G.M. The effects of gender and sex hormones on outcome in rheumotoid arthritis. Baillieres Clen. Rteumathol., 6: 196-219. – 1992 Feb. – P. 18-25.

14. Deborah J. Anderson Immunologic of menopause. Menopause. Biology. Edited by Rogerso A. Lobo, Jennifer Kelsey, Robert Marcbs. – 2000. – Р. 353-356.

15. Druckmann R., Ruby J. HRT treatment in menopause – it’s time for a more differentiated approach // Menopause Review. – 1999. – Vol. IV. – Р. 1334-1341.

16. Olsen N.J., Kovacs W.J. Gonadal steroids and immunity // Endocrine Rev. – 1996. – Vol.17. – N 4. – P. 369-384.

17. Schindler A.E. Thyroid function and postmenopause // Gynecol. Endocrinology 2003; 17: 79-85.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)