DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2011.2.60-61

Використання ДРТ при лікуванні безпліддя в україні: стан та перспективи

О. М. Юзько, Т. А. Юзько

Abstract


Проблема діагностики та лікування безпліддя залишається актуальною, незважаючи на суттєві успіхи репродуктивної медицини [1]. Демографічна ситуація в Україні диктує необхідність удосконалення нових методів лікування безпліддя [2]. Активно розвивається методологія допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) [3]. Водночас випадки їх застосування в Україні залишаються незначними. Це пов’язано з недостатньою поінформованістю населення щодо ефективності лікування безпліддя за допомогою цих технологій; недостатнім висвітленням цієї проблеми в засобах масової інформації; низькою обізнаністю лікарів щодо застосування технологій у лікуванні безпліддя [4, 5].

GOST Style Citations


1. Юзько О.М., Жилка Н.Я., Руденко Н.Г. та ін. Допоміжні репродуктивні технології в Україні / зб. наук. Праць півробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 16, кн. 3. – К., 2007. – С. 26-29.

2. Чайка В.К., Акимова И.К., Попова М.В. и др. Организация системы оказания специализованной помощи бесплодным супружеским парам в Украине // Современные направления амбулаторной помощи в акушерстве и гинекологии. – Донецк: ООО Лебедь, 2003. – С. 108-109.

3. Юзько Т.А. Ефективність запліднення in vitro при безплідді на фоні дисбіозу піхви та цервікального каналу / Т.А.Юзько // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 1. – С. 130-133.

4. Юзько О.М. Подолання безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій / О.М. Юзько, Т.А. Юзько // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2009. – № 3 (20). – С. 50-55.

5. Юзько О.М. Допоміжні репродуктивні технології в лікуванні безпліддя в Україні / О.М. Юзько, Т.А. Юзько // Здоровье женщины. – 2009. – № 3 (39). – С. 201-204.

6. Юзько О.М. Застосування допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя в Україні / О.М. Юзько, Т.А. Юзько // Жіночий лікар. – 2010. – № 2 (28). – С. 30-34.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)