DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2011.2.58

Вплив супутньої гінекологічної патології на ефективність лапароскопічного лікування пацієнток зі СПК

М. І. Козуб, М. П. Сокол, М. М. Козуб

Abstract


Частота синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) у структурі гінекологічних захворювань коливається в межах 10,8-16% серед пацієнток репродуктивного віку. Для лікування СПКЯ використовують консервативні й оперативні методи, а також їх комбінацію. Вибір методу терапії залежить від форми захворювання, поєднання його з іншими чинниками, що впливають на відновлення фертильності, а саме: наявність трубної безплідності, ендометріозу геніталій, гіперпролактинемії та ін.

GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)