DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2011.2.22-25

Профілактика порушень тиреоїдного гомеостазу та репродуктивної функції у жінок із пухлинною патологією щитоподібної залози до та під час вагітності

Ю. В. Давидова, Л. М. Булик, К. Г. Апресова, А. О. Огороднік, М. П. Двуліт

Abstract


Частота патології щитоподібної залози (ЩЗ) серед пацієнток фертильного віку має стійку тенденцію до зростання, що значною мірою визначається хронічним дефіцитом йоду, впливом несприятливих екологічних факторів (гостра і хронічна дія випромінювання у результаті наслідків викиду радіоактивного палива під час аварії на ЧАЕС), недостатністю скринінгових програм і системи профілактики тиреоїдних розладів, зокрема для жінок, які планують реалізувати репродуктивну функцію. На окрему увагу заслуговує розробка адекватної преконцепційної профілактики та прегравідарної підготовки (ПГП) для таких жінок, враховуючи тісний зв’язок тиреоїдного гомеостазу і регуляції синтезу стероїдних гормонів.


GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)