DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.3.96-97

Гормональні зміни в діагностиці фетоплацентарної дисфункції у вагітних, хворих на туберкульоз

А. В. Гошовська, І. В. Бирчак

Abstract


У забезпеченні нормального перебігу вагіт­ності вагома роль відведена гормональній і синтезуючій функціям фетоплацентарного комплексу (ФПК). Останній сприяє синтезу плацентарних гормонів, що регулюють важливі процеси, необхідні для фізіологічної гестації. Зміни гормональної функції плаценти у жінок, хворих на туберкульоз, оцінювали за зміною рівня гормонів і білків у сироватці крові шляхом імуноферментного аналізу, а порушення структури плаценти – за імуногістохімічними даними, що є основою патогенезу дисфункції плаценти, яка спостерігається при туберкульозі.

GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)