DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.3.46-50

Фактори серцево-судинного ризику у жінок зі синдромом полікістозу яєчників

О. І. Мітченко, А. Г. Корнацька, О. В. Сопко

Abstract


Хвороби системи кровообігу на сьогоднішній день залишаються найбільш пошире­ною патологією у структурі загальної захво­рюваності та смертності населення всього світу. У 2008 р. смертність від серцево-судинних захворювань (ССЗ) в Україні становила 999,9 випадку серед осіб чоловічої статі, а серед жінок була навіть вищою – 1063,9 випадку на 100 тис. чоловік [5].За кілька останніх десятиліть ХХ сторіччя спеціалісти, базуючись на даних доказової медицини, розробили чіткі критерії діагностики, профілактики та лікування ССЗ. Однак тривалий час у рандомізованих дослідженнях жінкам приділялася незначна увага, і тільки останніми роками все більше їх число включають до великих досліджень, оскільки ССЗ посідають перше місце серед причин жіночої смертності [31, 33]. 

GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)