DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.3.21-25

Захворювання системи крові та вагітність

Ю. В. Давидова, О. М. Мокрик, А. О. Огородник

Abstract


Тромбоцитопенія – це зниження вмісту тром­боцитів у периферичній крові, тобто їх кількість є меншою ніж  150 000/мл. Тромбоцитопенія може бути зумовлена підвищеним руйнуванням (що відбувається найчастіше), інтенсивним використанням або недостатнім утворенням тромбоцитів. У залежності від кількості тромбоцитів в 1 мл крові тромбоцитопенії класифікують за ступенем тяжкості:
  •  легкого ступеня – 100 000-150 000 тром­бо­цитів/мл;
  •  середнього ступеня тяжкості – 50 000-100 000 тромбоцитів /мл;
  •  тяжкого ступеня < 50 000 тромбоцитів/мл.
Виділяють спадкові (зустрічаються порів­ня­­но рідко) і набуті (більш часті) форми тромбо­цитопеній. 

GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)