DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2011.1.8-9

Експресія рецепторів естрогенів і прогестерону при ендометріозі: клініко-прогностичне значення

В. М. Запорожан, Н. М. Рожковська, К. П. Кротенко

Abstract


Експресія рецепторів естрогенів і прогестерону при ендометріозі: клініко-прогностичне значення


GOST Style Citations


1. Баскаков В.П. Эндометриоидная болезнь / В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.В. Кира. – СПб., 2002. – 452 с.

2. Mitchell L.A. Endometriosis: Symptoms, Diagnosis & Treatments / L.A. Mitchell N.Y., Nova Science Publishers Inc – 2010. – 272 p.

3. Запорожан В.М., Венцківський Б.М., Іванюта Л.І. та. ін. Генітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку (діагностика та лікування) / – Методичні рекомендації. – К., 2005. – 34 с.

4. M. Cohen, J. Quilichini, L. Boubli, B. Blanc // Localisations de l’endometriose / Rev Prat. – 1990 – Vol. 40(12). – P. 1091-1096.

5. Rizner T.L. Estrogen metabolism and action in endometriosis / T.L. Rizner // Mol Cell Endocrinol. – 2009. – Vol. 307(1-2). – P. 8-18.

6. Йен С.К. Репродуктивная эндокринология / С.К. Иен, Р.Б. Джаффе. М.: Медицина. – 1998. – 168 с.

7. Мовтаева Х.Р. Клинико-морфологическая и иммуногистохимическая характеристика эндометриоза: дис. к.мед.н.: 14.00.15 / Мовтаева Х.Р. – М., 2010. – 126 c.

8. Побединский Н.М. Стероидные рецепторы нормального эндометрия / Н.М. Побединский, О.И. Балтуцкая, А.И. Омельяненко // Акушерство и гинекология. – 2000. – №3. – С. 5-8.

9. Наказ МОЗ України від 15.12.2003 р. № 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги». http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20031215_582.html

10. Наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 624 «Про внесення змін до наказів МОЗ України від 15 грудня 2003 року № 582 та від 31.12.2004 р. № 676». http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20081103_624.html

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)