T. V. Avramenko

MD, Professor

Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Professional interests: endocrine disorders in pregnancy, fetal pathology

 

Scopus Profile: link

ID ORCID: 0000-0003-1129-8204

Google Scholar: link

 

Latest articles in Scopus:

Changes in risk profile and mortality induced by implication of a 5-year program of ischemic heart disease prevention
Kozlov, I.D., Fomina, R.F., Apanasevich, V.V., Filatova, V.N., Avramenko, T.V.
Terapevticheskii Arkhiv, 1997, 69(1), 14–17

Experience and results with an approach to preventing ischemic heart disease in a region | Opyt i rezul'taty podkhoda k profilaktike ishemicheskoǐ bolezni serdtsa v raǐone.
Kozlov, I.D., Apanasevich, V.V., Fomina, R.F., ...Kisten', T.A., Avramenko, T.V.
Terapevticheskii Arkhiv, 1994, 66(1), 48–50

Preventive measures for practically healthy men of working age | Profilakticheskie meropriiatiia sredi prakticheski zdorovykh muzhchin trudosposobnogo vozrasta.
Fomina, R.F., Kozlov, I.D., Avramenko, T.V., Apanasevich, V.V.
Sovetskoe zdravookhranenie, 1991, (8), 44–47

Ischemic heart disease in people of different somatotypes | Ishemicheskaia bolezn' serdtsa u lits raznykh somaticheskikh tipov.
Apanasevich, V.V., Zborovskiǐ, E.I., Kozlov, I.D., Fomina, R.F., Avramenko, T.V.
Terapevticheskii Arkhiv, 1990, 62(8), 47–49

Risk factors in chronic noncommunicable diseases | Faktory riska khronicheskikh neinfektsionnykh zabolevaniǐ.
Avramenko, T.V., Kozlov, I.D., Fomina, R.F., ...Stepanchik, I.A., Filatova, V.N.
Sovetskoe zdravookhranenie, 1990, (4), 23–27

Effectiveness of therapeutic-prophylactic measures in relation to the extent of their performance in a population of working-age men in Minsk | Effektivnost' lechebno-profilakticheskikh meropriiatiǐ v zavisimosti ot stepeni ikh vypolneniia u populiatsii muzhchin trudosposbnogo vozrasta Minska.
Fomina, R.F., Kozlov, I.D., Avramenko, T.V., Apanasevich, V.V.
Terapevticheskii arkhiv, 1989, 61(11), 89–92

Factors determining the population's participation in preventive examinations in Minsk | Faktory, opredeliaiushchie uchastie naseleniia Minska v profilakticheskom nabliudenii.
Zborovskiǐ, E.I., Fomina, R.F., Orekhov, N.I., Avramenko, T.V., Apanasevich, V.V.
Gigiena i sanitariia, 1984, (8), 48–50