(1)
Antypkyn, Y. G.; Tatarchuk, T. F.; Silina, N. K.; Sergienko, M. Y.; Tchaikivska, E.; Zaychenko, O. N.; Gnatushok, I. V.; Bachynska, O. V.; Gavrilova, I. V. Recurrent Labial Adhesions at Girls: New Aspects of an Old Problem. RE 2014, 15-21.