DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.4.94-97

Деонтологічні та нормативно-правові аспекти використання ембріонального матеріалу людини

Ю. В. Сілкіна, Ю. Б. Чайковський

Abstract


проблема використання ембріонального матеріалу людини в аспекті етично-правових питань виникла у зв’язку зі збільшенням останніми десятиліттями попиту на медичні ембріологічні об’єкти. Навіть з’явився новий напрямок медичної ембріології – репродуктологія, яка займається питаннями штучного запліднення. Також набирає обертів трансплантологія з використанням стовбурових клітин, у т.ч. ембріональних, для вирощування органів і тканин. Зростає наукова вага клінічної ембріології, що вивчає причини, механізми та наслідки формування вроджених вад, кількість яких невпинно збільшується.

References


Дотримання етичних та законодавчих вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень (методичні рекомендації) // В.Л. Кулініченко, В.Д. Мішалов, Ю.Б. Чай-ковський та ін. – К., 2007. – 29 с.

Гревцова Р.Ю. Біоетичні виклики сучасності і правові рішення: європейський вимір і український досвід / Р.Ю. Гревцова // Матеріали IV українського національного конгресу з біоетики. – К., 2010. – С. 61-62.

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Закон України від 16.07.1999 р. № 1007-XIV «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини».

Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини // Збірка договорів Ради Європи. – К., 2000.

Наказ МОЗ України від 25.09.2000 р. № 226 «Про перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора-трупа і мертвого плода людини».

Наказ МОЗ України від 04.02.1997 р. № 24 «Про затвердження Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) і методів їх проведення».

Наказ МОЗ України від 23.12.2008 р. № 771 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій».

Огірко О.В. Права людського ембріона // Матеріали IV Українського національного конгресу з біоетики. – К., 2010. – С. 65.

Супрун І.С. Правові та біоетичні аспекти отримання і практичного використання стовбурових клітин // Трансплантологія. – 2004. – № 13. – С. 37-40.

Этика и современное состояние проблемы клеточной и тканевой терапии / В.И. Грищенко, А.Н. Гольцев, А. М. Компаниец // Матеріали IV Українського національного конгресу з біоетики. – К., 2010. – С. 45-46.

Етичні питання та норми при роботі з ембріональними тканинами людини (методичні рекомендації) // Смикодуб О.І., Архіпенко І.В., Бушнєва В.О. та ін. – К., 2004. – 20 с.

Юзько О.М., Юзько А.Н. Клініко-статистичний аналіз використання в Україні допоміжних репродуктивних технологій для лікування безпліддя // Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 3. – С. 135-137.


GOST Style Citations


Дотримання етичних та законодавчих вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень (методичні рекомендації) // В.Л. Кулініченко, В.Д. Мішалов, Ю.Б. Чай-ковський та ін. – К., 2007. – 29 с.

Гревцова Р.Ю. Біоетичні виклики сучасності і правові рішення: європейський вимір і український досвід / Р.Ю. Гревцова // Матеріали IV українського національного конгресу з біоетики. – К., 2010. – С. 61-62.

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Закон України від 16.07.1999 р. № 1007-XIV «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини».

Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини // Збірка договорів Ради Європи. – К., 2000.

Наказ МОЗ України від 25.09.2000 р. № 226 «Про перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора-трупа і мертвого плода людини».

Наказ МОЗ України від 04.02.1997 р. № 24 «Про затвердження Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) і методів їх проведення».

Наказ МОЗ України від 23.12.2008 р. № 771 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій».

Огірко О.В. Права людського ембріона // Матеріали IV Українського національного конгресу з біоетики. – К., 2010. – С. 65.

Супрун І.С. Правові та біоетичні аспекти отримання і практичного використання стовбурових клітин // Трансплантологія. – 2004. – № 13. – С. 37-40.

Этика и современное состояние проблемы клеточной и тканевой терапии / В.И. Грищенко, А.Н. Гольцев, А. М. Компаниец // Матеріали IV Українського національного конгресу з біоетики. – К., 2010. – С. 45-46.

Етичні питання та норми при роботі з ембріональними тканинами людини (методичні рекомендації) // Смикодуб О.І., Архіпенко І.В., Бушнєва В.О. та ін. – К., 2004. – 20 с.

Юзько О.М., Юзько А.Н. Клініко-статистичний аналіз використання в Україні допоміжних репродуктивних технологій для лікування безпліддя // Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 3. – С. 135-137.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)